SCROLL DOWN

Cireco Cireco

Cireco Cireco

ABOUT Cireco

เกี่ยวกับเรา

Cirecoเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในด้านวัสดุเคมีและเครื่องจักร ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคใหม่รวมกับวัสดุเคมีต่าง ๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมอุตสาหการ
เราใช้และส่งเสริมการใช้ recycle materials และ ecological materials ภายใต้แนวคิดของเทคโนโลยีไบโอนิคเราออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นและคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่แรกเกิดถึงตาย

MORE
Cirecoเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในด้านวัสดุเคมีและเครื่องจักร ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคใหม่รวมกับวัสดุเคมีต่าง ๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมอุตสาหการ

PRODUCTS & SERVICES

ผลิตภัณฑ์

SioUrea - Polyurea Coating
SioUrea - Polyurea Coating
BioFoam - Energy Saving Material
BioFoam - Energy Saving Material
SioAcryl - Nano-Silica Modified Material
SioAcryl - Nano-Silica Modified Material
SioPU- Nano-Silica Modified Polyurethane Material
SioPU- Nano-Silica Modified Polyurethane Material
Nano Coat - Nano Silica Protective Coating
Nano Coat - Nano Silica Protective Coating
Grouting Material
Grouting Material

NEWS

ข่าวสารและโครงการ